Proiect CUSTOMCRAFT

Stimularea cercetării și inovării în cadrul SC Digital Craft SRL prin implementarea unui proces de lucru digital de creație și fabricație a bijuteriilor personalizate

Despre CUSTOMCRAFT

CUSTOMCRAFT – Stimularea cercetării și inovării în cadrul SC Digital Craft SRL prin implementarea unui proces de lucru digital de creație și fabricație a bijuteriilor personalizate”

Proiectul se va derula pe o durată de 24 de luni, în localitatea București, începând cu data de 09.09.2016. Valoarea totală a proiectului este de 985.134,20 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 834.614,92 lei.

Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

24 luni

implementare

985.134,20 lei

buget total

834.614,92 lei

finanțare nerambursabilă

Obiective proiect

Obiectivul proiectului este cercetarea și dezvoltarea unui proces inovativ, semnificativ îmbunătățit, de realizare de bijuterii contemporane personalizate. Procesul inovativ combină caracteristicile meșteșugului tradițional cu instrumente digitale, în scopul conceperii, producției și comercializării bijuteriilor personalizate. În acest sens se vor realiza următoarele: valorificarea rezultatelor obținute prin cercetarea de doctorat a dnei arhitect Ana Daniela Anton în domeniul fabricației digitale, realizarea unei cercetări în aplicarea tehnologiilor de generare formală și fabricație digitală în domeniul bijuteriilor, dezvoltarea unei linii de producție de bijuterii personalizate fabricate cu mijloace digitale și creșterea competitivității societății pe piața națională și internațională.

Valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare obținute în teza de doctorat a Directorului de Proiect, dna. Ana Daniela ANTON, cu titlul „Influențele tehnologiilor de fabricație digitale asupra arhitecturii contemporane”.

Echiparea/ dezvoltarea spațiului de lucru și realizarea unui flux de lucru complet digital de design și fabricație a bijuteriilor.

Dezvoltarea societății și creșterea competitivitătii societătii în termen de trei ani de la finalizarea proiectului.

Finantare

Proiectul a câștigat finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritate de investiții PI1.b – promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, Acțiunea 1.2.1 ”Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, Tip proiect C: ”Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro